Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

 • Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
 • Tanıtım

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programının amacı, öğrencilerin Radyo ve Televizyon alanlarında yetkin, yetenekli bireyler olarak mezun olunmasını sağlayıp, iletişim alanına yaratıcı, yenilikçi, üretken, sonuç odaklı, etkili ve sürdürülebilir bir vizyona sahip iletişimciler kazandırmaktır. Böylelikle, bu programda başta radyo ve televizyon olmak üzere farklı kitle iletişim ortam ve araçlarının kulanım yerlerini ve biçimlerini bilen, radyo ve televizyon alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilen, radyo ve televizyon programları üreten ekiplerin içinde sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Çağdaş, demokratik, çoğulcu,  katılımcı, özgürlükçü iletişim modellerini benimseyen ve destekleyen düşünce yapısı geliştirmek ve temel iletişim becerilerine sahip, nitelikli, profesyonel bireyler yetiştirmek.

Programın İçeriği

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programının amacı, öğrencilerin Radyo ve Televizyon alanlarında yetkin, yetenekli bireyler olarak mezun olunmasını sağlayıp, iletişim alanına yaratıcı, yenilikçi, üretken, sonuç odaklı, etkili ve sürdürülebilir bir vizyona sahip iletişimciler kazandırmaktır.

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Özge Çepni Aktaş

Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü

Öğr. Gör. Özge Çepni Aktaş

Tarihçe

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı 2021 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, "Ön Lisans" derecesine sahip olacaklardır.

Kabul Koşulları

Programımıza;
-Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir.klidir.
-Yükseköğretim Kurumları Sınavından ilgili türde belirlenen puanı alarak yerleştirilmeye hak kazananlar kabul edilmektedirler.
-Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmaktadır.

Üst Kademeye Geçiş

 • Basın ve Yayın
 • Film Tasarımı ve Yazarlık
 • Film tasarım ve Yönetmenliği
 • Fotoğraf ve Video
 • Gazetecilik, İletişim Bilimleri Görsel Sanatlar
 • Görsel İletişim
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İletişim Sanatları
 • İletişim Tasarımı
 • İletişim Tasarımı ve Medya
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
 • Medya ve İletişim
 • Medya ve Görsel Sanatlar
 • Radyo ve Televizyon Sinema
 • Yeni Medya ve İletişim
 • Sinema ve Dijital Medya

Lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

Bunlara ek olarak radyo ve televizyon programcılığı bölümü mezunlarının Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim fakültelerinde bulunan aşağıdaki açıköğretim bölümlerine de DGS ile geçiş yapabilme hakkı bulunmaktadır.

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası İlişkiler
 • Maliye
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Konaklama İşletmeciliği
 • İşletme

Mezuniyet Koşulları

Dört yarıyıl boyunca derslerinin tümünü tamamlayarak en az 120 AKTS’ye sahip olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdam Olanakları

Radyo Televizyon Programından mezun olan öğrencilerimiz, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları gibi kitle iletişim sektöründe bulunan pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, sunucu ya da teknik eleman (kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb.) olarak çalışabilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı ve bu sınavlar sonucu başarısız olan öğrenciler için bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Derslerin başarı notu hesaplanırken ara sınavın %40’ı dönem sonu sınavının ise %60’ı hesaplanır ve bulunan değerin en az 60 olması gerekir.

 

Eğitim Türü (Amaçlar) ve Hedefler

Amaçlar

Dört yarıyıl boyunca derslerinin tümünü tamamlayarak en az 120 AKTSye sahip olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Programın amacı,

- Öğrencilerin Radyo ve Televizyon alanlarında yetkin, yetenekli bireyler olarak mezun olunmasını sağlamak,

            Hedefler

         -İletişim alanına yaratıcı, yenilikçi, üretken, sonuç odaklı, etkili ve sürdürülebilir bir vizyona sahip iletişimciler kazandırmak.

Program Profili

Radyo Televizyon Programı, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları gibi kitle iletişim sektöründe bulunan pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, sunucu ya da teknik eleman (kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb.) olarak çalışabilecek nitelikte öğrenci yetiştiren bir programdır. Programın öğrenci kontenjanı 40 kişidir. Uygulamalı dersler için 1 adet Bilgisayar Laboratuarı, 1 adet Atölyesi bulunmaktadır.

Program Yetkilileri

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Özge Çepni Aktaş

Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü

Öğr. Gör. Özge Çepni Aktaş

Alınacak Derece

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, "Ön Lisans" derecesine sahip olacaklardır.

Kabul Koşulları

Programımıza;

-Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir.

-Yükseköğretim Kurumları Sınavından ilgili türde belirlenen puanı alarak yerleştirilmeye hak kazananlar kabul edilmektedirler.

-Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmaktadır.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencilerin daha önceki öğreniminin tanınması için kayıt haftası ilgili birime transkript ve ders içeriklerini sunmalıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Radyo ve Televizyon Programı Önlisans Diploması verilir.

Program Yeterlikleri

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 • 1-Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
 • 2-Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
 • 3-Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
 • 4-Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
 • 5-Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
 • 6-Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
 • 7-Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
 • 8-Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
 • 9-Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
 • 10-Radyo Tv. alanında alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
 • 11-Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
 • 12-Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
 • 13-Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
 • 14-Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
 • 15-Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
 • 16-Radyo Tv, alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • 17- Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.

 • 18-Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir.
Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Mh. Alişan Diktaş Cd. No:26 P.K: 60500 Erbaa/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.