Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
  • Tanıtım

Programın Amacı

İşletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.


Programın İçeriği

İki yıllık muhasebe eğitimi süresince öğrencilere, temel muhasebe ve gerekli genel bilgi ve dersleri birinci sınıfta, ihtisas muhasebelerini içeren mesleki dersler ağırlıklı olarak ikinci sınıfta okutulmaktadır. Dört dönemlik öğrenim süreci tamamlandığında öğrenciler, muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme yeterliliğine sahip olurlar. Yüksekokulumuz öğrencileri ayrıca ikinci yarıyıl sonunda 40 iş gününü kapsayan zorunlu stajlarını sektörde yaparlar.


Programın Hedefi

Öğrencileri, günümüzün değişen şartlarını takip eden, kendini bunlara adapte edebilen ve baştan sona bir işletmede muhasebe sistemini kurabilecek bilgi, beceri ve tecrübe ile donatılmış bir şekilde yetiştirmektir.


Çalışma Alanları

Büroda masa başında çalışan bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde görev alabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebe meslek elemanı kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında ön muhasebe elemanı olarak iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca gerekli staj eğitimlerini tamamladıktan sonra “ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” belgelerini alıp büro açabilmektedirler.

Muhasebe meslek elemanı bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir.
Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Mh. Alişan Diktaş Cd. No:26 P.K: 60500 Erbaa/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.